Vi knytter talent med mulighet

Besøk nettstedet vårt

Hva vi gjør ✨

Ledige stilinger

Rekruttering er vårt fag og gjennom mange år har vi opparbeidet et bredt spekter av bransjer og stillingsnivåer. Vi er sterke på rekruttering av ledere og spesialister innen Retail og FMCG, Engineering, IT, Eiendom, Finans, NGO´s og Kultur.

Med fokus på mangfold bidrar vi til våre kunders aktive satsning på samfunnsansvar og i å nå bærekraftmål. Det handler ikke nødvendigvis om kjønn, alder og etnisitet, men kraften av ulik bransjeerfaring, ulikhet som mennesker og kompetanser. Ansatte med ulike bakgrunn vil sammen stå bedre rustet og kunne skape det vi alle jakter; et godt harmonisk liv med utfordrende, trygge jobber for fremtiden. Å kople rett person med rett jobb er en enorm glede som får store ringvirkninger for alle som er inkludert. Dette er vårt samfunnsansvar.

Ledige stilinger

Vi jobber med search men noen av våre stillinger blir også utlyst.

For å følge med på hvilke stillinger som blir lyst ut kan du følge oss på LinkedIn og Facebook.

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor